„Mes siekiame pasauliniu mastu dalyvauti procesuose, apimančiuose darbo rinkos evoliuciją, darbuotojų ugdymą ir socialinės darbo vertės kūrimą.“

 

Vertybės

Kompanijos misija – atspirties taškas pagrindinėms šešioms kompanijos vertybėms. Kiekvieno mūsų darbuotojo ir įmonių darbas Gi Group kompanijoje yra paremtas šiomis vertybėmis. Tai viso mūsų darbo pagrindas.

 Mes įsitikinę – darbas padeda žmonėms realizuoti save, išpildyti savo svajones ir susikurti ilgalaikę gerovę. Todėl siekiame sukurti tokias darbo galimybes, kurios atitiktų ieškančių darbo poreikius ir lūkesčius, kartu užtikrindami visišką lygybę, objektyvumą ir apsaugą nuo bet kokios diskriminacijos ar teisės pažeidimų.Puikiai suprantame mūsų atliekamo vaidmens svarbą viešojoje ir socialinėje erdvėje. Pritaikydami sukauptą tarptautinę praktiką, galime prisidėti prie vietinės rinkos bei jos bendruomenių augimo. Suinteresuotų grupių gerovė yra kiekvieno Gi Group darbuotojo atsakomybė. Todėl visus savo darbuotojus skatiname prisidėti prie:
  • visuotinai pripažintų žmogaus teisių gynimo;
  • šalies, kurioje veikiame, įstatymų laikymosi;
  • bet kokios formos išnaudojimo ar korupcijos nepalaikymo;
  • įstatymų, nustatančių darbo saugos ir sveikatos taisyklių, laikymosi bei tinkamos darbo kultūros kūrimo;
  • naujausių technologijų, iniciatyvų ir praktikų naudojimo, nukreipto į aplinkos apsaugą.Esame įsitikinę, jog vienintelis tinkamas kelias mūsų darbuotojams ir atstovams realizuoti savo tikslus – darbą atlikti su ypatingu dėmesiu ir rūpesčiu. Darbas turi būti atliekamas puikiai ne tik dėl savęs, bet ir dėl tų, kuriems jis yra skirtas.

Todėl visa Gi Group veikla grindžiama dviem pagrindiniais principais:
  • Savo klientams (tiek kompanijoms, tiek kandidatams) siekiame suteikti tokias paslaugas, įrankius ar sprendimus, kurie kuria ilgalaikę išliekamąją vertę.
  • Savo žmonėms siekiame pabrėžti jų kuriamą vertę bei darbo svarbą jų gyvenime. Skatiname suvokimą, jog kompanija gali atlikti vertingą, mokomąjį vaidmenį jų gyvenime.Esame tikri, jog gebėjimas išlaikyti stabilumą ir produktyvumą yra esminis pelningo ir sveiko verslo veiksnys, suteikiantis galimybę patenkinti klientų poreikius bei pasiekti išsikeltus tikslus. Visa tai, kartu su verslo tęstinumu ir nepriekaištinga paslaugų kokybe, nėra pagrindinis veiklos tikslas, o tik būdas, skatinantis organizacijos, jos žmonių, ekonomikos ir socialinės aplinkos vystymąsi. To siekiame veikdami pagal įstatymus bei sąžiningos konkurencijos principus.Mes įsitikinę, jog nuolatinis mokymasis ir inovacijų skatinimas yra būtina geresnio darbo ir verslo tęstinumo sąlyga. Kurdami naujus, prie ekonominių ir socialinių sąlygų prisitaikančius sprendimus, suteikiame naudą tiek klientams, tiek savo darbuotojams. Puikiai suprantame, jog aktyviai dalyvaujame mus supančio pasaulio kūrime, todėl kiekvieną dieną dirbdami su kandidatais, darbuotojais, įmonėmis ar institucijomis dalinamės įgyta patirtimi.Mes tikime, jog žmonės yra pagrindinis bet kokios organizacijos turtas. Puikiai suvokiame, jog darbo ir laisvalaikio pusiausvyros išlaikymas, komandinis darbas bei stiprus įsitraukimas yra itin reikšmingas. Kai kompanijos vertybės ir misija atitinka žmogaus viziją darbe, nuo pasyvaus vaidmens pereinama prie aktyvaus įsitraukimo. Kiekvieną Gi Group darbuotoją skatiname užmegzti glaudžius santykius su kolegomis, taip sukurdami aplinką, kurioje galime laisvai dalintis savo pastebėjimais apie darbo sąlygas, siūlyti naujas idėjas kompanijos paslaugų ar procesų tobulinimui. Visu tuo dalinamės ne tik tarpusavyje, bet ir su kiekvienu klientu.