ĮDARBINK DRAUGĄ IR GAUK 50 EUR PREMIJĄ!Kaip tai veikia?

1. Jūs rekomenduojate Gi Group atrankų konsultantui savo draugą ar pažįstamą, kuris šiuo metu ieško darbo.
2. Mes rekomenduotą asmenį kviečiame dalyvauti atrankoje dėl darbo.
3. Sėkmingai praėjus atranką, rekomenduotam asmeniui pasiūlome darbą.
4. Rekomenduotam asmeniui įsidarbinus įmonėje Gi Group ir išdirbus 20 darbo dienų, jūs gaunate
50 eurų vertės dovanų kuponą už pateiktas geras rekomendacijas.

Rekomendacijų skaičius nėra ribojamas!
 
lentuxe
 

Dalyvavimo programoje „Įdarbink draugą“taisyklės:

1. Sąvokų apibrėžimai:
1.1. Rekomenduojantis asmnuo – tai asmnuo, kuris rekomendavo kitą asmenį įdarbinimui įmonėje Gi Group, užpildydamas gigroup.lt esančią rekomendacijos anketą.
1.2. Vienkartinė premija – tai tam tikros vertės dovanų kuponas, įteikiamas asmeniui už kiekvieną parekomenduotą, įdarbintą ir perėjusį tam tikrą įdarbinimo laikotarpį (Išdirbimo terminas) Gi Group darbuotoją.
1.3. Išdirbimo terminas – tai minimalus laikotarpis, kurį turi išdirbti Rekomenduotas asmuo Gi Group kompanijoje. Išdirbimo terminas prasitęsia, jei Rekomenduotas darbuotojas dėl kokių nors priežasčių (pvz.: ligos atveju) nedirba.

2. Vienkartinės premijos išmokėjimo tvarka:
2.1. Rekomendacijų skaičius neribojamas. Už kiekvieną Rekomenduotą kandidatą, kuris įsidarbino į įmonę Gi Group ir sėkmingai išdirbo atitinkamą laikotarpį (Išdirbimo terminas), mokamas vienkartinis priedas.
2.2. Vienkartinė premija gali būti išmokama Gi Group darbuotojams ir kitiems įdarbinamą žmogų rekomendavusiems asmenims.
2.3. Vienkartinė premija įteikiama rekomendavusiam asmeniui iš karto, kai sueina rekomenduoto asmens Išdirbimo terminas.
2.4. Tuo atveju, jeigu tą patį darbuotoją parekomenduoja keli skirtingi asmenys, vienkartinė premija išmokama tik pirmajam parekomendavusiam asmeniui.

3. Vienkartinė premija nėra išmokama:
3.1. Kai Gi Group darbuotojas nutraukia darbo sutartį savo noru su Gi Group ir po darbo sutarties nutraukimo iš naujo neįsidarbina per artimiausia 1 mėnesį.
3.2. Kai Gi Group darbuotojas yra atleidžiamas iš darbo už darbo tvarkos taisyklių pažeidimą, netinkamai ar nekokybiškai atliktą darbą.
3.3. Kai Rekomenduotas asmuo įsidarbinęs pažeidžia darbo tvarkos taisykles, yra atleidžiamas iš darbo ar nutraukia darbo sutartį nesuėjus Išdirbimo terminui.

4. Šios taisyklės gali būti koreguojamos. Taisyklių pakeitimai neįsigalioja atgaline data.Įdarbink draugą!

 

Nurodykite savo ir rekomenduojamo asmens kontaktus.

Rekomenduojamo asmens tam, kad galėtume pakviesti į darbo pokalbį, o savo – kad galėtume su jumis susisiekti dėl 50 Eur įteikimo.

 

Jūsų kontaktiniai duomenys

Rekomenduojamo asmens kontaktiniai duomenys

Susipažinkite su mūsų privatumo politika ir asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Aš susipažinau ir sutinku su privatumo politika ir asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.