„Įdarbink draugą“ – tai galimybė kiekvienam „Gi Group“ darbuotojui tapti Gi Group ambasadoriumi – įdarbinti savo draugą, pažįstamą ir papildomai užsidirbti.

lentuxe

Kaip tai vyksta?
1. Jūs rekomenduojate Gi Group atrankų konsultantui savo draugą ar pažįstamą.
2. Kiekvieną Jūsų rekomenduotą asmenį kviečiame dalyvauti atrankoje dėl darbo.
3. Jūsų rekomenduotam asmeniui perėjus atranką, pasiūlome darbą.
4. Rekomenduotam asmeniui įsidarbinus „Gi Group“ kompanijoje ir išdirbus 10 darbo dienų, Jums yra išmokamas vienkartinis priedas 20 eurų (neatskaičius mokesčių) už pateiktas geras rekomendacijas.

 

Dalyvavimo programoje „Įdarbink draugą“ taisyklės:
1. Sąvokų apibrėžimai:
1.1. Gi Group darbuotojai – tai visi darbuotojai sudarę laikinojo įdarbinimo sutartį su kompanija Gi Group (UAB „Paymanager“).
1.2. Vienkartinis priedas – tai tam tikro dydžio priedas išmokamas Gi Group darbuotojui kartu su atlyginimu už kiekvieną parekomenduotą, įdarbintą ir perėjusį tam tikrą įdarbinimo laikotarpį (Išdirbimo terminas) Gi Group darbuotoją.
1.3. Rekomenduoto asmens išdirbimo terminas – tai minimalus laikotarpis, kurį turi išdirbti Rekomenduotas asmuo Gi Group kompanijoje. Išdirbimo terminas prasitęsia, jei Rekomenduotas darbuotojas dėl kokių nors priežasčių (pvz.: ligos atveju) nedirba.
2. Vienkartinio priedo išmokėjimo tvarka:
2.1. Rekomendacijų skaičius neribojamas. Už kiekvieną Rekomenduotą kandidatą, kuris įsidarbino į įmonę Gi Group ir sėkmingai išdirbo atitinkamą laikotarpį (išdirbimo terminas), mokamas vienkartinis priedas.
2.2. Vienkartinis priedas gali būti išmokamas tik Gi Group darbuotojui, jei šis per visą įdarbinimo laikotarpį nepažeidė darbo tvarkos taisyklių (pvz.: pravaikštos, vėlavimas į darbą, sugadinamas įmonės turtas ir pan.).
2.3. Vienkartinis priedas išmokamas kartu su atlyginimu.
2.4. Vienkartinio priedo dydi nustato Gi Group. Vienkartinio priedo dydžiai nurodyti lentelėje.
3. Vienkartinis priedas nėra išmokamas:
3.1. Kai Gi Group darbuotojas nutraukia darbo sutartį savo noru su Gi Group ir po darbo sutarties nutraukimo iš naujo neįsidarbina per artimiausia 1 mėnesį.
3.2. Kai Gi Group darbuotojas yra atleidžiamas iš darbo už darbo tvarkos taisyklių pažeidimą, netinkamai ar nekokybiškai atliktą darbą.
3.3. Kai Rekomenduotas asmuo įsidarbinęs pažeidžia darbo tvarkos taisykles, yra atleidžiamas iš darbo ar nutraukia darbo sutartį nesuėjus Išdirbimo terminui.
4. Šios taisyklės yra patvirtintos Gi Group direktoriaus įsakymu ir gali būti koreguojamos.