2013 m. rudenį Gi Group plečia savo paslaugų spektrą Lietuvoje. Nuo šiol mūsų klientams ir partneriams galime pasiūlyti laikinojo įdarbinimo paslaugas, kuriomis dėl aukštos kokybės ir protingos kainos kasmet naudojasi daugiau nei 15 000 įmonių visame pasaulyje.
Auganti Lietuvos ekonomika, mažėjantis nedarbas, laikinojo įdarbinimo veiklą reglamentuojantis įstatymas bei augantis įmonių, kurios pripažįsta laikinojo įdarbinimo naudą, skaičius – tai svarbiausios rinkos atvirumo laikinojo įdarbinimo paslaugai prielaidos ir tinkama aplinka kokybiškoms, pasauline patirtimi grįstoms ir į vietinės rinkos specifiką orientuotoms Gi Group paslaugoms.
Gi Group vykdo veiklą daugiau nei 20 Europos, Azijos ir Pietų Amerikos šalių. 2012 m. Gi Group įdarbino daugiau nei 160 000 žmonių 15 000 savo klientų kompanijų. Pačioje Gi Group dirba daugiau nei 2000 žmonių, o metinė apyvarta 2012 m. pasiekė 1085 milijonus eurų. 2010 m. pabaigoje Gi Group tapo tarptautinės laikinojo įdarbinimo įmonių asociacijos CIETT (the International Confederation of Private Employment Agencies) nuolatine korporatyvine nare.