Darbo pasiūlymai kandidatas

Jūs kandidatuojate į šią pozicijąVardas*
Pavardė*
Telefono Nr.*
Elektroninis paštas*


ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Kas valdo duomenis?

UAB „Gi Group Lithuania“, kurios buveinė yra adresu: Klaipėdos g. 7A, Vilnius 01117, Lietuva

Kaip susisiekti su duomenų apsaugos specialistu?               

Adresas: Klaipėdos g. 7A, Vilnius 01117, Lietuva
Kam: Duomenų apsaugos specialistui
El. paštas: lt.privacy@gigroup.com

Kodėl tvarkome Jūsų duomenis?

 

Kokią teisę mes turime tvarkyti duomenis?

Kodėl reikalingas mums  Jūsų sutikimas?

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Kad užregistruotume Jus GI Group Lithuania vidinėje kandidatų duomenų bazėje

 

Remiantis teisėtu interesu mums būtina tvarkyti jūsų duomenis siekiant vykdyti paieškos ir įdarbinimo veiklą.

Neturėdami jūsų sutikimo, negalėsime pateikti jums aktualių darbo pasiūlymų

Savanoriškas kandidatas: duomenys saugomi 30 mėnesių nuo įvedimo į duomenų bazę arba nuo Jūsų registracijos tinklalapyje (nebent sutiktumėte su ilgesniu duomenų saugojimo laikotarpiu)

Į konkretų skelbimą atsiliepęs kandidatas: duomenys bus saugomi atrankos vykdymo metu, kol bus baigtas procesas, net jeigu rezultatas ir neigiamas. Jeigu sutinkate palikti duomenis būsimų atrankų tikslu, mes juos saugosime 30 mėnesių (žr. savanorišką kandidatą)

Darbuotojų paieškai ir atrankai vykdyti, taikant aktyvias paieškos priemones, bendradarbiaujant ir(arba) užmezgant partnerystės santykius su klientais  

Duomenų prieš sutarties sudarymą tvarkymas

Neturėdami jūsų sutikimo mes negalėsime tęsti atrankos proceso bei svarstyti Jūsų kandidatūros

Dėl duomenų, priklausančių specialioms kategorijoms

Suinteresuotos šalies dėl duomenų tvarkymo apie jo sveikatą

Jeigu neduosite savo sutikimo, nebus galima tvarkyti specialios kategorijos, kuriai Jūs priklausote, duomenų

Informacijos ir reklaminių pranešimų, susijusių su Gi Group Lithuania teikiamomis paslaugomis, skleidimui. Statistiniams bei rinkos tyrimams, susijusiems su darbo paslaugomis

Suinteresuotos šalies sutikimas dėl jos asmens duomenų tvarkymo

Jeigu nesutiksite, vis tiek galite pateikti savo duomenis dėl darbo paieškos

Duomenys saugomi nurodytą laiko tarpą arba kol atšauksite savo sutikimą

Informacijos ir reklaminių pranešimų, susijusių su kitų Gi Group grupės įmonių teikiamomis paslaugomis, skleidimui. Statistiniams bei rinkos tyrimams, susijusiems su darbo paslaugomis

 

 

Kas tvarko mano duomenis?

Duomenis tvarkys tam konkrečiai įgalioti darbuotojai arba partneriai.

Duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims, įskaitant klientų įmones, viešąsias institucijas, susijusias su aktyvia įdarbinimo politika arba priemonėmis.

Duomenis tvarkys šalys, kurias pasamdome šiuo tikslu, įskaitant įmones, teikiančias tinklalapių, duomenų bazių valdymo paslaugas.

Ar mano duomenys bus perduodami už ES ribų?

Duomenys bus perduodami už Europos Sąjungos ribų, jeigu tokių šalių taikomi duomenų apsaugos lygiai tenkina Europos Komisiją, arba jeigu gaunančios šalys pasirašo susitarimą dėl Europos Komisijos taikomo apsaugos lygio, kai šalių taikomas duomenų apsaugos lygis yra nepakankamas.

Ar aš galiu atšaukti sutikimą?

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo elektroniniu paštu: lt.privacy@gigroup.com.

Kokios mano teisės?

Galite reikalauti priėjimo prie savo duomenų, juos taisyti ar ištrinti, apriboti jų tvarkymą, prieštarauti dėl duomenų tvarkymo ar perdavimo, susisiekdami su duomenų valdytoju paštu arba elektroniniu paštu: lt.privacy@gigroup.com.

Galite pateikti pretenziją atitinkamai priežiūros institucijai ir pasinaudoti kitomis Jums suteikiamomis teisėmis pagal galiojančius reglamentus.

Norėdami perskaityti išplėstinį informacinį pranešimą, nuspauskite čia


Savo parašu patvirtinu, jog sutinku, kad mano asmeniniai duomenys būtų panaudoti su įdarbinimu ir darbo rinkos tyrimais susijusiais tikslais (informavimas apie įmonės veiklą, rinkodaros, rinkos tyrimų ir statistinės analizės tikslais elektroniniu paštu, tekstiniu pranešimu ar MMS žinute).

    
Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo elektroniniu paštu: lt.privacy@gigroup.com